BRP Sweden

BRP Sweden

BRP är passionerade när det gäller att designa, tillverka, distribuera och marknadsföra rekreationsprodukter. Och på BRP anstränger vi oss framför allt för att vara:

* kundfokuserade, innovativa, respektfulla och samhällsansvariga.
* hängivna miljöskydds- och säkerhetsfrågor.
* fokuserade på att generera värde för våra affärspartners och aktieägare.
* engagerade i våra medarbetares självförverkligande och deras samhällens välmående.