Wanerserien

Hur Waner blev Waner

En båt måste ha ett namn, och vad skulle vår båtserie heta om inte något med anknytning till Vänern.? Eftersom vi också säljer båtar till utlandet fungerade inte bokstaven ä. Därför blev det kort o gott Vaner, och det var bättre än vi till en början var medvetna om. Tar man uppslagsboken till hjälp visar det sej att Vaner tillsammans med Asarna var de huvudsakliga gudasläkterna i den fornnordiska mytologin. Njord, Frej och Freja är alla kända Vaner-gudar. Att Njord i mytologin var havets och vädrets gud gör inte saken sämre. Vänern stavades förr i tiden , bla på en karta från 1773 , Wenern, och därifrån länade vi W:et till våra asagudar. Så föddes Waner
En gudomlig båt....

frej

freja

njord