13 Februari

Enligt Provinstidningen Dalsland 13:e Februari

Kommunalrådet Kurt Svensson redovisar arbetsgruppens 5 förslag till kommunstyrelsen.
•återställ byggnaden till samma och eventuellt utökad verksamhet
•tänk i arena-koncept, för ett utökat och flexibelt utnyttjande av lokalen
•betona och utveckla det maritima inslaget i verksamheten och lokalen
•ge statsarkitekten i uppdrag att lämna förslag till utformning av byggnaden
•ge kommunchefen och samhällsförvaltningchefen i uppdrag att diskutera med hyresgäster och försäkringsbolag om en gemensam handlings och tidsplan
Kommunens avsikt är att komma igång så snabbt som möjligt med bygget och inte fastna i byråkrati. De kommer därför att prioritera de extramöten som krävs för att verksamheten skall framskrida problemfritt.

Håkan Skogh