STÄMNINGSANSÖKAN MOT ÅMÅLS KOMMUN

Till alla kunder och övriga som följt DalboBåtars öde
sedan branden 17 januari 2010

Nu ligger avgörandet hos Vänersborgs Tingsrätt

Det är med blandade känslor som jag till slut tvingas lämna in stämningsansökan mot den
kommun som jag är född och uppvuxen i. Där jag också har valt att bo och med stora
ansträngningar byggde upp Dalbobåtar och dess marina centrum i samarbete med Åmåls
kommun.
Då jag under flera år har drivit uppbyggandet av den så kallade hamnterminalen tillsammans
med Åmåls kommun och med överenskommelsen att jag kunde påverka hyresbilden genom
eget arbete, hade vi i stort sett byggt färdigt då den tragiska branden inträffade.

Hamnterminalens värde ökade
Jag har gjort stora egna investeringar i form av både åtskilliga arbetstimmar och material. Det
har gjort att fastigheten och området omkring ökade väsentligt i värde. Under dessa
uppbyggnadsår har naturligtvis företagets huvudsakliga verksamhet inte kunnat bedrivas fullt
ut, vilket inneburit att resultaten inte varit så positiva. I och med det långa hyreskontraktet var
tanken att man skulle kunna göra bättre resultat den senare delen av hyresperioden som var på
20 år

Deltog i utformningen av nya byggnaden
Efter branden då kommunen tar beslut om att bygga upp terminalen igen med hjälp av
försäkringsersättningen blev jag mycket involverad i hur man skulle utforma byggnaden till
det bättre. Det var i detta läge aldrig tal på att jag inte skulle få komma tillbaka in i nya
terminalen. Min erfarenhet från den tidigare byggnaden gjorde att jag visste hur och vad man
kunde förbättra. Jag satt med arkitekten vid ett flertal tillfällen och ritade på den nya
terminalen.

Annan inställning hos nya ledningen
Efter valet då den nya ledningen i kommunen (både politiker och tjänstemän) började verka,
blev det helt plötsligt en helt annan inställning till mitt engagemang. Det jag hade gjort under
åren var inte något värt längre.
Det uttrycktes dock att en viss förståelse fans för att jag hamnat i en ogynnsam situation. Jag
fick dock ett erbjudande om att hyra den nya terminalen men nu till en fördubblad hyra. Det
innebar att företaget skulle få betala sina investeringar en gång till.
Detta var naturligtvis inget möjligt alternativ, jag försökte förklara situationen men fick inget
gehör i mina åsikter. Jag tackade aldrig nej till att hyra terminalen men klarade inte av att
acceptera kommunens nya förutsättningar om fördubblad hyra.

Konkurrent fick ta över
Som redan är känt valde kommunens socialdemokratiska politiker att starta samarbete och
hyra ut terminalen till en konkurrent på marknaden. Med hänvisning till den så kallade ogynnsamma
situationen och att kommunalrådet Michael Karlsson (S) lovat ”att inte lämna Skogh i sticket”, ville
kommunalrådet fyra veckor innan semestern 2011 att jag skulle skriva ned hur jag såg på någon form av
ersättning. Skrivelsen skulle vara informell. Jag tog hjälp av min advokat att skriva ned några rader om
vad man kunde grunda en ersättning på. Jag lämnade över kuvertet personligen till vårt kommunalråd tre
veckor innan semestern. Kommunalrådet lovade att höra av sig innan semestern. I skrivande stund
(2012-01-14) har han ännu inte hört av sig.
Den informella skrivelsen diariefördes senare och överlämnades till kommunens advokat som
totalt avvisar alla ekonomiska krav. Kommunen lämnade dessutom genom sin advokat den
överraskande och helt grundlösa uppgiften att Dalbobåtar redan hållits skadelös genom sitt
försäkringsbolag.
Sedan detta har några kontakter inte tagits, varken från min eller kommunens sida och
kommunen tycktes tro/tycka att ärendet är utagerat.

Stämningen bygger på fakta
Tillsammans med mina advokater har jag under hösten 2011 rekonstruerat hur
samarbetsavtalet med kommunen växte fram från mina ursprungliga idéer om ett marint
centrum, som jag presenterade för kommunen för snart tio år sedan.
Vi har på olika sätt kontrollerat alla fakta genom skriftliga handlingar, samtal med vittnen och
andra som varit delaktiga i tillkomsten av Dalbobåtars marina centrum. Detta faktiska förlopp
är grund för den stämningsansökan som nu lämnats in till Tingsrätten i Vänersborg.

Tack för ert stöd!
Jag vill avslutningsvis tacka för det enorma stöd jag har från av många företag, företagare och
privatpersoner i Åmål, vilka uppenbarligen upprörts över det sätt på vilket Åmåls kommun
kan behandla sina företag.
Ett tack också till mitt försäkringsbolag och dess rättsskydd samt till min branschorganisation
som ställt upp.

Hjärtligt tack allesammans!

Åmål 14 januari 2012
Håkan Skogh